TORGET, MOTORSYKLISTENES MØTESTED I BERGEN, STENGES FOR TRAFIKK

Som del av Miljøløftet stenges Torget og Bryggen i Bergen for trafikk 3. juli til 16. august. Unntaket er buss, taxi, moped og varelevering.

Prøveordningen har medført bekymringer i mc-miljøet.

WIMA v/ Eli Johanne Stene og Anette Sundsbak har i dag, 25.06.2020 vært i kontakt med varaordfører Rune Bakervik og Susanne Waage, politisk rådgiver til byråden for Klima, Miljø og Byutvikling.

Vi har fått bekreftet at motorsyklistene i testperioden for bilfri by vil få tilgang til Torget.

Adkomst blir fra nord/Sandviken ned Vetrlidsalmenningen.

Det blir neste uke et møte mellom WIMA og byråd Thor Bakke vedrørende videre planer for utviklingen av Torget/Bryggen etter testperioden nå i sommer.


Målet er å sikre at mc-miljøet får et ord med i laget når videre planer skal legges.